Зареєструватися

Останні оновлення програмних рішень Компанії.

iPro Marketplace – Версія 1.3.3
середа, 5 квітня 2017
ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ
 • вирішено проблему циклічного оновлення iPro Marketplace;
 • оптимізовано висоту компонентів, що відображаються у нижній частині робочої області, за умовчанням дані компоненти будуть відображатися з мінімальною висотою; 
 • усунено повторну авторизацію під час вибору або зміни торгового рахунку у рядку стану.

Для рахунків iPA-Розпорядників виправлено розрахунок значення «Баланс у пунктах», яке відображається у рядку стану. Актуальний алгоритм розрахунку описано нижче:

 1. Баланс у пунктах є загальним для всіх активних валютних пар. Значення обчислюється на підставі 4 торгових тижнів (або 100 останніх операцій, якщо за період, що становить 4 торгові тижні, було здійснено понад 100 операцій). У розрахунку кількості враховуються операції, здійснені за всіма активними валютними парами без урахування відмінених відкладених ордерів.
 2. Протягом п’ятого торгового тижня зароблені пункти підсумовуються із розрахованим раніше значенням балансу у пунктах.
 3. По закінченні кожного п’ятого торгового тижня відбувається перерозрахунок балансу у пунктах і залишається значення, розраховане за правилом, описаним у пункті 1.
РОЗДІЛ «АНАЛІЗ РИНКУ»
 • під час роботи з вікном «Новий ордер» виправлено помилки установлення значень Stop Loss і Take Profit у форматі ціни.
Компонент «Індикатори»:
 • для індикатора Time Series Forecast виправлено дублювання останнього значення після завершення торгового тижня;
 • виконані доопрацювання, пов’язані з точністю значень параметрів «Рівні» та «Масштаб».
Компонент «Графік»:
 • для інструмента «Горизонтальна лінія» оптимізовано роботу параметра «Ціна»;
 • покращено роботу інструментів графічного аналізу під час їх нанесення на графік і зміни положення;
 • виконані доопрацювання, що сприяють коректному відображенню котирувань на графіку під час зміни інструмента та зміни торгового рахунку.
РOЗДІЛ «ТОРГОВЕЛЬНІ ЗВІТИ»

Компонент «Якість торгівлі iPA»:
 • оптимізовано процес перерахунку значень показників під час зміни параметрів відображення звітів (періодів та валютних пар).
РOЗДІЛ «РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ»

Компонент «Редактор коду»:
 • доопрацьовано функцію запиту серверного часу protected DateTime Time { get { return DataProvider.TimeProvider.GetClientTime(); }}. Під час отримання значення часу воно наводиться у форматі UTC.
РOЗДІЛ «ТЕСТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ»
 
ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ
 • доопрацьовано алгоритм застосування наборів параметрів для стратегії, що тестується: під час повторного запуску тестування стратегія запускається з останнім застосованим набором;
 • виправлено побудову індикаторів Support & Resistance і Fisher Transform Oscillator під час їх запуску у тестування;
 • стабілізовано роботу платформи під час запуску тестування стратегії разом з індикатором Time Series Forecast.
РOЗДІЛ «КЕРУВАННЯ АТС»

Компонент «Навігатор»:
 • усунено відображення підзаголовка «Користувацькі стратегії» у разі їх відсутності.
iPro Marketplace – Версія 1.3.2
четвер, 16 лютого 2017
ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ
 • вирішено низку критичних завдань, що відповідають за взаємодію платформи із сервером;
 • додано інформаційну графічну заставку, яка відображає процес завантаження до появи форми авторизації;
 • стабілізовано роботу платформи під час вибору або зміни торгового рахунку;
 • усунено проблему під час відкриття ордерів із нульовою ціною;
 • усунено проблеми із корегуванням рівнів Stop Loss і Take Profit.
РОЗДІЛ «АНАЛІЗ РИНКУ»

Компонент «Миттєве виконання»:
 • виправлено відображення значення лота під час зміни типу рахунку.
Компонент «Індикатори»:
 • відкореговано роботу параметра «Масштаб». Змінюється відображення індикатора під час зміни значення Time Frame;
 • усунено проблеми із відображенням декількох індикаторів, нанесених на графік в одному вікні.
Компонент «Графік»:
 • усунено проблему із відображенням графіка на невеликих значеннях Time Frame;
 • усунено проблему відображення історії котирувань після виходу комп’ютера зі «сплячого» режиму.
РОЗДІЛ «РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ»

Компонент «Редактор коду»:
 • відкореговано роботу методу, що відповідає за модифікацію рівнів Stop Loss і Take Profit. Тепер під час зміни їхніх значень нова ціна розраховується не від ціни відкриття, а виходячи зі значень поточної ціни.
РОЗДІЛ «ТЕСТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ»
 
ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ
 • оптимізовано процес тестування та видачі результатів із візуалізацією та без: різницю у результатах зведено до мінімуму;
 • виконані доопрацювання, що стосуються відображення користувацьких індикаторів під час зміни параметрів тестування;
 • відновлено коректну роботу платформи під час тестування користувацьких індикаторів, що містять властивості графічних інструментів;
 • відновлено стабільність роботи iPro Marketplace під час запуску в тестування стратегії із користувацьким індикатором;
 • відкореговано оброблення змін рівнів Stop Loss і Take Profit у процесі тестування, змінені значення розраховуються виходячи з поточної ціни;
 • усунено проблеми із розрахунком балансу в пунктах у ході тестування на рахунку «iPA-Розпорядник»;
 • виправлено помилку у роботі платформи під час додання у тестування нових наборів параметрів;
 • усунено проблему з роботою платформи під час запуску тестування стратегії з індикатором Time Series Forecast на Time Frame М1, М5, М15.
Компонент «Т: Графік балансу»:
 • виправлено візуальне відображення графіка зміни балансу у процесі тестування.
РОЗДІЛ «ЗВІТИ ТЕСТУВАННЯ»
 • доопрацьовано функцію збереження коментарів до операцій під час вивантаження звітів.
РОЗДІЛ «КЕРУВАННЯ АТС»

Компонент «Навігатор»:
 • доопрацьовано візуальне відображення запущеної у роботу стратегії за відсутності з’єднання з Інтернетом;
 • виправлено критичні помилки, що виникали під час видалення користувацької стратегії;
 • додано звукове повідомлення під час видалення стратегії.
Компонент «Журнал подій»:
 • доповнено повідомлення, що стосуються запуску та відновлення роботи стратегії.
iPro Marketplace – Версія 1.3.1
п'ятниця, 23 грудня 2016
ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ
 • оптимізовано роботу платформи під час зміни рахунку та перемикання значення Time Frame;
 • оптимізовано та прискорено процес завантаження історії операцій під час авторизації або зміни рахунку;
 • усунено витік пам’яті під час виходу із «сплячого» режиму та у випадку втрати зв’язку із сервером. Після відновлення зв’язку із сервером додаток автоматично відновлює підключення та роботу компонентів;
 • усунено проблему відображення ордерів із нульовою ціною відкриття та з відображенням закритих операцій.
РОЗДІЛ «АНАЛІЗ РИНКУ»

Компонент «Індикатори»:
 • усунено проблему зі збереженням налаштувань для індикаторів, доданих у «Вибране»;
 • виправлено помилки, що виникають під час роботи із масштабом індикаторів;
 • відкореговано будування індикаторів: Alligator, Ichimoku, Stoсhastic Oscillator і Pivot.
Компонент «Графік»:
 • оптимізовано швидкість завантаження та відображення графіка для великих значень Time Frame;
 • відкорегована робота графічного компонента, що відповідає за відображення позицій за відсутності з’єднання із сервером.
РОЗДІЛ «РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ»

Панель інструментів:
 • Додано функції:
 • — «Зберегти як». Функція дозволяє вивантажити файл із кодом стратегії (індикатора) у зазначену папку на робочому комп’ютері користувача.
 • — «Завантажити». Функція дозволяє завантажити в iPro Marketplace файли із кодами стратегій (індикаторів). iPro Marketplace підтримує завантаження файлів лише з розширенням .cs (C# (.net) файли).
РОЗДІЛ «ТЕСТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ»
 • оптимізовано процес передавання стратегії у розділ «Керування АТС» і усунено помилку із дублюванням стратегій, надісланих у розділ;
 • усунено відображення операцій, відкритих під час тестування стратегії, у компоненті «Торгівля» розділу «Аналіз Ринку»;
 • виконано доопрацювання для компонента «Т: Параметри». По завершенні процесу тестування параметри стратегії (індикатора) становляться доступними для редагування.
РОЗДІЛ «ЗВІТИ ТЕСТУВАННЯ»
 • Доопрацьовано візуальне відображення компонентів розділу.
РОЗДІЛ «КЕРУВАННЯ АТС»

Панель інструментів:
 • Виправлено відображення кнопки Start/Stop для призупиненої стратегії. Відновити роботу призупиненої стратегії можна лише після її повного зупинення.
iPro Marketplace – Версія 1.3.0
субота, 19 листопада 2016

До версії 1.3.0 увійшли такі доопрацювання поточних розділів торгово-аналітичної платформи iPro Marketplace:

ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ
 • у зв’язку з реалізацією інформаційно-довідкового сайта iPro Marketplace info, який містить довідку щодо роботи з торгово-аналітичною платформою, у програмі з’явилась можливість перейти до довідкової інформації про активний розділ за допомогою кнопки «?» на панелі управління або клавіші F1.
РОЗДІЛ «АНАЛІЗ РИНКУ»
Компонент «Торгівля»:
 • поліпшено алгоритм швидкого закриття позицій у компоненті «Торгівля», усунено можливість повторного натискання на кнопку «Закрити позицію» до отримання відповіді із сервера.
Компонент «Індикатори»:
 • виправлено помилки в побудові індикатора Time Series Forecast;
 • для індикаторів Aroon, Average Directional Movement, Bollinger Bands, Gator Oscillator видалено вікно вибору розташування індикатора Moving Average — він одразу відображається на графіку;
 • виправлено відображення індикатора Moving Average для таких індикаторів: Accelerator Oscillator, Aroon Oscillator, Awesome Oscillator, Fisher Transform Oscillator, Market Facilitation Index, Volumes;
 • додано функціонал масштабування індикаторів, що встановлюються в окремій секції. До параметрів даних індикаторів додано вкладку «Масштаб», у якій можна задавати значення їхніх мінімумів і максимумів.
Компонент «Графік»:
 • оптимізовано роботу з інструментами графічного аналізу під час їхнього нанесення на графік;
 • поліпшено візуальне відображення ліній цін Bid/Ask на графіку;
 • виправлено відображення обраного стилю iPro Marketplace під час збереження рисунка;
 • корегувати ціну, зазначену у відкладеному ордері, тепер можна, утримуючи клавішу Ctrl та переміщуючи відповідну лінію на графіку.
  Установити або перемістити рівні SL і TP для відкладеного ордера (так само як і для ордера миттєвого виконання) можна, утримуючи ліву клавішу миші.
  Утримуючи клавішу Alt і переміщуючи лінію зі значенням ціни, що зазначена у відкладеному ордері, можна змінювати і значення даної ціни, і встановлені до нього рівні SL і TP.
РОЗДІЛ «ТОРГОВЕЛЬНІ ЗВІТИ»
 • виправлено розрахунок показника «Тривалість серії». Розрахунок здійснюється за формулою: Дата закриття останньої операції серії – Дата відкриття 1-ї операції серії (для операцій із додатним і негативним прибутком).
Для рахунків «iPA-Розпорядник»

Реалізовано індикатор «Якість торгівлі iPA», який відображається у розділі «Торговельні Звіти» та інформує про основні показники стилю торгівлі на рахунку «iPA-Розпорядник». Ґрунтуючись на цих показниках індикатора, користувач може зорієнтуватися: у правильному напрямку він рухається чи йому необхідно підкорегувати власний підхід до торгівлі. Індикатор містить 3 показники:

 1. «Прибутковість торгівлі»: оптимальний прибуток за торговим інструментом має становити 2/3 від рекомендованого значення Stop Loss. Чим вищий рівень даного показника, тим більше торгова стратегія відповідає принципам торгівлі за стандартами технології iPA.
 2. «Термін утримання операцій»: менше за п'ять годин — високий рівень, від п'яти до десяти годин — середній рівень, понад десять годин — низький рівень.
 3. «Інтенсивність торгівлі»: понад одну операцію на добу — високий рівень, одна операція на добу — середній рівень, менше за одну операцію на добу — низький рівень.
ЗАПУСК НОВИХ РОЗДІЛІВ

До поточної версії релізу увійшли чотири нові розділи: «Розроблення Стратегій», «Керування АТС», «Тестування Стратегій» і «Звіти Тестування». «Тестування Стратегій» і «Звіти Тестування» є додатковими розділами до «Розроблення Стратегій» і будуть відображатися лише за умови активованого в налаштуваннях iPro Marketplace розділу «Розроблення Стратегій».

Дана новина містить стислу інформацію про призначення та роботу нових розділів і компонентів торгово-аналітичної платформи iPro Marketplace.

РОЗДІЛ «РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ»
 • новий розділ «Розроблення Стратегій» призначено для створення власних автоматичних торгових стратегій (АТС) і технічних індикаторів на базі сучасної мови програмування C#;
 • цей розділ об'єднує компоненти «Навігатор», «Редактор коду», «Помилки», «Журнал подій» і панель інструментів, на якій розміщено всі необхідні елементи для роботи з програмним кодом.
Компонент «Навігатор»:
 • надано списки як користувацьких, так і базових торгових стратегій та індикаторів. Базові програми постачаються разом із iPro Marketplace та є прикладами програмних алгоритмів;
 • надано можливість вибирати необхідну програму для роботи, а використовуючи кнопки «Копіювати» та «Видалити», є можливість створити копію вибраної програми або видалити користувацьку програму відповідно.
Компонент «Редактор коду»:
 • можливість редагувати код стратегії/індикатора, дозволяючи одночасно працювати з 32 відкритими вкладками.
Компонент «Помилки»:
 • компонент «Помилки» призначено для відображення помилок, які були виявлені у процесі компіляції коду.
Панель інструментів:

Інструменти на панелі розділу «Розроблення Стратегій» призначено для роботи з кодом стратегії/індикатора та надсилання створеної стратегії/індикатора до розділу «Тестування Стратегій»:

 • кнопка «Плагіни та компоненти»(PC) — увімкнути/вимкнути плагіни та компоненти, доступні у даному розділі;
 • кнопка «Створити» — створити нові стратегії/індикатори, що будуть додані до списку користувацьких стратегій/індикаторів;
 • кнопка «Зберегти» — зберегти зміни у коді стратегії/індикатора;
 • кнопка «Вирізати» — вирізати виділений фрагмент коду в робочій області «Редактор коду»;
 • кнопка «Копіювати» — копіювати в буфер обміну виділений фрагмент коду в робочій області «Редактор коду»;
 • кнопка «Вставити» — вставити з буфера обміну скопійований фрагмент коду в робочій області «Редактор коду»;
 • кнопка «Назад» — крок назад у робочій області «Редактор коду»;
 • кнопка «Уперед» — крок уперед в робочій області «Редактор коду»;
 • кнопка «Вибрати все» — вибрати увесь код в робочій області «Редактор коду»;
 • кнопка «Знайти» — пошук за кодом у робочій області «Редактор коду»;
 • кнопка «Замінити» — замінити текст коду в робочій області «Редактор коду»;
 • кнопка «Компілювати» — запустити процес компіляції коду в робочій області «Редактор коду»;
 • кнопка «Надіслати на тестування» — надіслати вибрану стратегію/індикатор у розділ «Тестування Стратегій».
РОЗДІЛ «ТЕСТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ»

Розділ розроблено на базі спеціальних математичних алгоритмів і дозволяє здійснити оцінювання роботи АТС та індикаторів.

Основні функції розділу:

 • запуск і зупинка тестування вибраної стратегії/індикатора;
 • налаштування параметрів вибраної для тестування стратегії/індикатора.

Додаткові можливості у процесі роботи з розділом:

 • створення ордерів вручну на даних, що тестуються;
 • створення/видалення наборів параметрів для стратегії, що тестується.

Розділ «Тестування Стратегій» містить панель інструментів і сім компонентів, що необхідні для тестування й оптимізації стратегій та індикаторів після їх створення в розділі «Розроблення Стратегій». Усі компоненти даного розділу позначено літерою «Т», для того щоб їх можна було легко відрізнити від подібних компонентів інших розділів торгово-аналітичної платформи.

Компонент «Навігатор»:

Компонент містить списки користувацьких і базових стратегій/індикаторів. Базові постачаються разом із iPro Marketplace та їх можна застосовувати для подальшої роботи на ринку. У списках користувацьких знаходяться стратегії й індикатори, які були створені в розділі «Розроблення Стратегій». Ви можете вибрати стратегію або індикатор зі списку та додати в компонент «Графік» для тестування. Зробити це можна трьома способами:

 • — натиснути на кнопку поруч із назвою стратегії;
 • — двічі клікнути по стратегії зі списку;
 • — перетягнути її на графік, утримуючи курсором.
Компонент «Параметри»:

Стратегії та індикатори мають певні параметри, закладені в них під час розроблення. Їхні значення Ви можете змінювати в даному компоненті, а також зберігати отримані комбінації, створюючи нові набори. Для цього натисніть на кнопку «Створити набір параметрів», уведіть його назву й опис. Новий набір з'явиться в блоці «Набори параметрів». Для видалення набору виберіть його у списку та натисніть на кнопку «Видалити». Кнопка «Застосувати набір параметрів» дозволить Вам протестувати стратегію або індикатор з вибраним набором значень.

Компонент «Графік»:

Основна робоча область розділу містить вкладки з графіками та стратегіями, доданими для тестування. Прогрес-бар у нижній частині графіка відображає перебіг тестування. Ліворуч від прогрес-бару відображається початкова дата періоду тестування, вибрана на панелі інструментів розділу «Тестування Стратегій», праворуч — кінцева дата періоду тестування.

Видалити стратегію або індикатор із компонента «Графік» можна, натиснувши на кнопку «Закрити» у заголовку вкладки. Також видалення можливе через компонент «Навігатор». Для цього Ви маєте вибрати у списку, наприклад, торгову стратегію, розміщену на виділеній вкладці, і двічі клікнути по ній або натиснути на кнопку поруч з її назвою. При цьому вкладка, на якій була розміщена стратегія, залишиться активною, і Ви зможете перемістити на неї іншу торгову стратегію для тестування.

Компонент «Графік балансу»:

На «Графіку балансу» Ви можете бачити зміни у стані торгового рахунку в процесі тестування, а за умови натискання на кнопку «Обсяги» — відносні обсяги здійснених операцій.

Компонент «Торгівля»:

У компоненті «Торгівля» відображено всі відкриті позиції та відкладені ордери на момент тестування, а також інформацію про обсяг коштів на рахунку, рівень маржинального забезпечення та загальну суму поточного прибутку. У процесі тестування Ви можете вручну модифікувати відкриту позицію, двічі клікнувши по ній у таблиці, або відкрити нову, натиснувши на кнопку «Ордер» на панелі інструментів. При цьому тестування буде призупинено. Варто зазначити, що валютну пару та тип позиції, яку Ви можете відкрити, визначається Вами перед запуском тестування.

Панель інструментів:

Панель інструментів призначена для налаштування відображення графіка, параметрів тестування та проведення графічного і технічного аналізу на даних, що тестуються.

Робота з елементами налаштування відображення графіка та проведення графічного і технічного аналізу на даних, що тестуються, аналогічна розділу «Аналіз Ринку».

Налаштувати параметри тестування можна за допомогою таких елементів:

 • Кнопку «Вибрати часовий інтервал» призначено для вибору періоду, за який буде перевірятись ефективність торгової стратегії або індикатора. Зверніть увагу, що ширший часовий інтервал потребує більших витрат часу на процес моделювання ціни та виконання тестування.
 • Кнопку «Вибрати символ» призначено для вибору валютної пари. Валютну пару можна вибрати за допомогою елементів управління, розміщених у нижній частині графіка.
 • Вибрати значення Time Frame можна, використовуючи відповідні кнопки.
 • Кнопка «Тип моделювання». Одним з важливих параметрів тестування є тип моделювання історичних даних. За умови правильно підібраних даних результати роботи стратегії будуть ближчими до тих, які вона покаже під час торгівлі в реальних умовах. Для швидкого оцінювання Ви маєте вибрати тип «За цінами відкриття», який підходить для стратегій, що працюють на сформованих барах. У цьому випадку для стратегії важливими сигналами до відкриття чи закриття позиції є історичні дані цін відкриття вибраного часового інтервалу, за який створюється бар або свічка. За умови вибору типу моделювання «Контрольні точки» тестування здійснюється на історичних даних про ціни відкриття та закриття, а також про максимум та мінімум, яких досягла ціна, що більш за все підходить для швидкого оцінювання або оптимізації стратегій, що торгують усередині бара. Генерування тиків у процесі даного типу моделювання відбувається за наступною схемою: M5→M1, M10→M1, M15(20, 30)→M5, H1→M15, H2(3)→M30, H4(6)→H1, H8→H2, H12→H3, D1→H6, W1→D1, MN→W1.
  Тип «Кожен тик» є найбільш точним варіантом моделювання, оскільки за такого методу, крім основних значень ціни, відбувається моделювання кожного тика всередині бара або свічки.
 • Кнопка «Спред». На достовірність результатів тестування впливає величина спреда, яку Ви можете задати самостійно в діапазоні від 0 до 1 000 у полі «Фіксований спред». Також у iPro Marketplace реалізована можливість застосування динамічного спреда, що дозволяє підвищити точність під час оцінювання прибутковості стратегії в умовах волатильності ринку. Для тестування зі значеннями спреда, максимально наближеними до реальних, необхідно вибрати пункт «Реальний спред».
 • Поле «Тип позиції». Типи позицій, які будуть відкриватися стратегією під час тестування, можна вибрати з наведеного списку. Незалежно від алгоритму стратегії, вона буде відкривати виключно вибрані позиції: на купівлю та на продаж, лише на продаж або лише на купівлю.
 • Поле «Початковий баланс». Початкове значення балансу можна задати в діапазоні від 100 до 1 000 000 у базовій валюті рахунку.
 • Чекбокс «Візуалізація». За умови увімкненої візуалізації за перебігом тестування можна спостерігати на графіку й у компонентах, розміщених нижче. У випадку якщо візуалізацію вимкнено, за перебігом тестування можна спостерігати лише на індикаторі під графіком. Після закінчення тестування Ви зможете побачити графік руху котирувань, а також проаналізувати отримані результати.
 • Поле «Швидкість тестування» призначено для зміни швидкості тестування. Діапазон значень швидкості: від 1 до 1 024, із кроком = 32.
 • Кнопка «Запуск тестування». Після натискання на кнопку «Запуск тестування» або на клавіатурі на клавішу «Пробіл» почнеться процес моделювання ціни за вибраний період зі встановленими параметрами. Після завершення моделювання почнеться процес тестування.
 • Кнопка «Пауза». Скориставшись кнопкою «Пауза», можна змінити значення параметрів стратегії або індикатора.
 • Кнопка «Зупинити тестування» допоможе завершити роботу стратегії або індикатора раніше зазначеної дати й ознайомитися з отриманими результатами.

Протестувавши торгову стратегію або індикатор, Ви маєте перемістити її в інший розділ для застосування в реальних умовах. Для цього Вам необхідно скористатися спеціальною кнопкою на панелі інструментів. Стратегії будуть надіслані в розділ «Керування АТС», а індикатори — у розділ «Аналіз Ринку». Зверніть увагу, що надіслати можна лише користувацькі індикатори, оскільки базові доступні в цьому розділі із самого початку. Варто зауважити, що стратегії надсилаються зі всіма наборами параметрів, створеними у ході тестування.

Завершуючи роботу в iPro Marketplace, переконайтеся, що Ви зберегли набір параметрів, створений під час тестування стратегії або індикатора. Також під час закриття торгово-аналітичної платформи в компонентах «Графік», «Графік балансу», «Торгівля», «Історія операцій» і «Журнал подій» дані будуть видалені.

РОЗДІЛ «ЗВІТИ ТЕСТУВАННЯ»

Розділ призначено для перегляду торгових звітів, отриманих у ході тестування АТС у розділі «Тестування Стратегій».

Основні функції розділу:

 • перегляд статистичної й аналітичної інформації, отриманої під час тестування вибраної АТС у розділі «Тестування Стратегій»;
 • перегляд графіків прибутковості та змін балансу торгового рахунку, отриманих у ході тестування вибраної АТС у розділі «Тестування Стратегій».

У розділі «Звіти Тестування» також передбачена можливість збереження звіту тестування у форматах: HTML, PDF.

Для перегляду звіту тестування необхідно вибрати відповідну назву протестованої АТС на панелі інструментів даного розділу.

РОЗДІЛ «КЕРУВАННЯ АТС»

Розділ призначено для запуску в роботу АТС під час автоматичної торгівлі.

Основні функції розділу:

 • запуск і зупинення вибраної АТС;
 • призупинення/відновлення роботи всіх запущених АТС;
 • налаштування параметрів вибраної для роботи АТС (необхідно для запуску АТС).

Додаткові можливості під час роботи з розділом:

 • створення копії вибраної АТС;
 • видалення вибраної АТС із розділу «Керування АТС».

У розділі «Керування АТС» також передбачено можливість створення ордерів вручну.

Розділ «Керування АТС» складається із компонентів «Навігатор», «Параметри АТС», «Графік», «Огляд ринку», «Індикатори» та панелі інструментів, у яких реалізовано функції для керування торговими стратегіями в реальних умовах. Також тут доступні компоненти «Торгівля», «Історія операцій» і «Журнал подій».

Компонент «Навігатор»:

У компоненті «Навігатор» розміщено списки базових і користувацьких стратегій, які було створено та оптимізовано за допомогою інструментів торгово-аналітичної платформи.

Використовуючи відповідну кнопку в компоненті «Навігатор», можна призупинити роботу всіх стратегій. Таким чином, нові операції не будуть відкриватися стратегіями, а вже відкриті перейдуть у ручне керування. Якщо повторно натиснути на дану кнопку, робота стратегій відновиться, і ордери, які були встановлені стратегіями до призупинення і знаходяться у ринку, будуть знову контролюватися тими торговими стратегіями, якими вони були створені. Зверніть увагу, дана кнопка лише призупиняє роботу стратегій, що не дозволяє їх перезаписувати з розділу «Тестування Стратегій».

Вибравши стратегію в компоненті «Навігатор» і натиснувши на кнопку «Копіювати стратегію», Ви створите копію, яку можна запустити у роботу разом з іншим набором параметрів. Також створити копію стратегії можна, додавши уже застосовану стратегію на графік котирувань іншої валютної пари.

Кнопка «Видалити» в компоненті «Навігатор» активна для стратегій, які не додані на жодну зі вкладок графіка. Варто зазначити, що під час видалення оригінала усі копії також видаляються, незалежно від того, знаходяться вони в роботі чи ні.

Компонент «Параметри АТС»:

Торгові стратегії надсилаються до розділу «Керування АТС» з усіма наборами параметрів, створеними у ході тестування. У компоненті «Параметри АТС» Ви можете застосувати будь-який із них, натиснувши на відповідну кнопку або двічі клікнувши по рядку набору. Також у Вас є можливість задати нові значення, з якими стратегію буде запущено в роботу.
Варто зазначити, що для збереження нового набору значень або видалення старого Ви маєте відкорегувати налаштування в розділі «Тестування Стратегій» і знову надіслати стратегію до розділу «Керування АТС». Зверніть увагу, що перезаписати торгову стратегію можна лише у тому випадку, якщо вона не запущена в роботу.

Компонент «Графік»:

Перед запуском торгової стратегії в роботу необхідно додати її в компонент «Графік». Зробити це можна у три способи з компонента «Навігатор»:

 • — перетягнути стратегію з компонента на графік, утримуючи її курсором;
 • — натиснути на кнопку поруч з її назвою;
 • — двічі клікнути по рядку у списку.

Змінити валютну пару, для якої побудовано графік котирувань, Ви можете, вибравши її на панелі інструментів, перетягнувши на вкладку активного графіка з компонента «Огляд ринку» або скориставшись кнопкою «Замінити графік».

Компонент «Індикатори»:

У даному розділі доступний компонент «Індикатори», який дозволяє використовувати всі переваги технічного аналізу разом із автоматичною торгівлею. У спеціальному блоці компонента Ви можете бачити індикатори, які було підключено до стратегії під час її розроблення. Для зупинення таких індикаторів Ви маєте внести відповідні зміни в код стратегії в розділі «Розроблення Стратегій» і замінити торгову стратегію в розділі «Керування АТС», попередньо її протестувавши. Також у даному блоці відображаються індикатори, підключені до стратегії з компонента «Індикатори». Вимикання таких індикаторів здійснюється стандартними способами:

 • — подвійним кліком;
 • — за допомогою кнопки «Вимкнути».
Панель інструментів:

Робота з елементами налаштування відображення графіка та проведення графічного і технічного аналізу аналогічна розділу «Аналіз Ринку».

Кнопка «Старт»:

Для запуску торгової стратегії в роботу Ви маєте натиснути на кнопку «Старт» на панелі інструментів. При цьому відкриття та закриття позицій стратегією Ви можете простежити в компонентах «Торгівля» і «Історія операцій» — у полі «Коментар» буде стояти назва стратегії, що здійснила ту або іншу операцію. Компонент «Журнал подій» дозволить спостерігати за історією всіх подій, що відбуваються на торговому рахунку.

Кнопка «Стоп»:

Щоб перезаписати запущену стратегію або переключити Time Frame, на якому вона працює, Ви маєте її повністю зупинити, скориставшись кнопкою «Стоп» на панелі інструментів. При цьому всі операції, відкриті даною стратегією, залишаться в ринку і їх модифікацію або закриття необхідно здійснювати вручну.

Важливо, що під час закриття торгово-аналітичної платформи або зміни торгового рахунку робота стратегій повністю зупиняється, після чого їх повторний запуск необхідно здійснювати вручну. Також робота стратегій зупиняється за відсутності онлайн-підключення, але у даному випадку під час відновлення зв'язку повторний запуск відбувається автоматично.

АНОНС НАСТУПНОГО ОНОВЛЕННЯ iPRO MARKETPLACE

У наступному оновленні планується надання нових можливостей:

 1. Створення копій iPro Marketplace. Дана функція дозволить створювати універсальні копії робочого простору iPro Marketplace і, як наслідок, одночасно працювати з кількома рахунками, що зробить можливим ведення більш активної і багатогранної торгівлі на фінансовому ринку.
 2. Виклик контекстного меню. Для кожного компонента iPro Marketplace додасться можливість керування через виклик контекстного меню.
 3. Оптимізація процесу завантаження історії операцій за наявності великих обсягів історії.
 4. Доопрацювання та поліпшення нових розділів iPro Marketplace.
ВІД РОЗРОБНИКІВ

Фахівці Компанії старанно працювали над оновленою версією iPro Marketplace 1.3.0 для її максимальної зручності та ефективності використання, що відповідає основним принципам юзабіліті. Під час роботи у даній версії наші Клієнти зможуть відчути всі переваги автоматичного трейдингу. Ми відкриті для Ваших відгуків і побажань — це дозволяє робити нашу платформу ще більш корисною і продуктивною.

iPro Marketplace – Версія 1.2.7
понеділок, 28 грудня 2015
ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ
 • покращено роботу із кеш-пам’яттю iPro Marketplace, що стабілізує роботу торгової платформи у процесі оновлення;
 • оптимізовано роботу та виправлено помилки, пов’язані із функціонуванням розділів «Аналіз Ринку» та «Торговельні звіти»;
 • додано можливість встановлення параметрів Stop Loss і Take Profit у момент відкриття нової позиції. Дані параметри можна встановити у вікні «Новий ордер», зазначивши значення ціни або пункти;
 • для зручності перегляду інформації змінено ширину колонки у компонентах «Торгівля», «Історія операцій», «Журнал подій»;
 • додано можливість відображати/приховувати колонки «Пункти», «Комісія», «Своп» у компоненті «Торгівля»;
 • оновлено стиль індикатора стану з’єднання у White Style;
 • виправлено помилки локалізації торгової платформи у вікні закриття вкладок компонентів.
Для рахунків «iPAMM-Розпорядник»
 • у зв’язку із тим, що незабаром з’явиться можливість інвестувати грошові кошти за технологією iPAMM, під час відкриття ордера на рахунку iPAMM-Розпорядника додано комісію, розмір якої зазначається у пунктах і відображається у торгових умовах;
  у звіті «Докладна історія операцій», поданому на сайті Компанії, додано поле, у якому зазначено розмір комісії за операцію у пунктах для рахунку iPAMM-Розпорядника;
 • для коректного розрахунку iPAMM-Розпорядником моменту входження у ринок, а також для зменшення імовірності отримання збитку більше певного рівня реалізовано динамічний розрахунок Stop Loss ордера;
  максимально допустиме значення рівня Stop Loss буде зазначено у вікні створення ордера;
  на панелі інструментів розділу «Аналіз ринку» для кнопки «Відобразити на графіку торгові позиції» додано пункт меню «iPAMM Stop Loss», за умови позначення якого значення максимально допустимого Stop Loss буде відображатися на графіку;
 • додано повідомлення про закриття ринку в п’ятницю для рахунків iPAMM-Розпорядників.
РОЗДІЛ «АНАЛІЗ РИНКУ»
 • для зручності нанесення інструментів графічного аналізу додано функцію їхнього автоматичного прикріплення до області ціни;
 • додано спливаючі підказки, які відображаються під час вибору значень Time Frame;
 • виправлено помилку некоректного відображення свічок під час налаштування кольорової гами iPro Marketplace.
Компонент «Графік»:
 • покращено функцію відображення відкритих позицій на графіку;
 • додано функцію автоматичного зняття позначення елементів після копіювання.
Компонент «Індикатори»:
 • усунено помилки під час побудови індикаторів;
 • додано можливість застосування індикатора Moving Average до інших індикаторів;
 • виправлено помилки, що виникали під час побудови індикатора Time Series Forecast;
 • виправлено помилки, пов’язані з доданням індикаторів у «Вибране».
РОЗДІЛ «ТОРГОВЕЛЬНІ ЗВІТИ»
 • додано можливість друкування звітів за відсутності підключення до Інтернету;
 • під час очікування завантаження даних у розділі «Торговельні Звіти» додано відображення прочерків у таблицях (замість пустих комірок);
 • у звіті торгівлі (pdf, HTML) змінено формат відображення параметра «Максимальна операція» у % з цілочислового на десятковий.