Зареєструватися

Загальні правила.

Сформовані правила торгівлі за технологією iPA дають можливість досягати максимальних результатів у розпоряджанні капіталом,
використовуючи весь потенціал фінансових ринків.

Правила побудови Long List iPA-Розпорядників

Аналізуючи торгову діяльність iPA-Розпорядників, ми враховуємо велику кількість факторів і оцінюємо кожен з них, виводячи загальну сумарну оцінку торгової діяльності на підставі показників Traderank і «Дохідність». Саме ця оцінка визначає місця в нашому Long List iPA-Розпорядників.

У Long List відображаються iPA-Розпорядники, торгова діяльність яких принесла прибуток за результатами копіювання створюваних ними розпоряджень на торгові рахунки iPA-Інвесторів, що виражається у додатному значенні показника дохідності.

У побудові Long List також бере участь статистичний показник Traderank. Чим вище його значення, тим точніше Розпорядник дотримується правил і принципів торгівлі за стандартами технології iPA. Із детальною інформацією про якість торгівлі кожного iPA-Розпорядника можна дізнатися в Особистому Кабінеті (у розділі «Розпорядники», на сторінці «Вибрати Розпорядника»).

Наша система автоматично складає й оновлює Long List iPA-Розпорядників у режимі реального часу.

Клієнти, які відкрили рахунок «iPA-Розпорядник», можуть потрапити до Long List лише після проведення 15 торгових операцій із використанням одного фінансового інструмента.

Long List передбачає ранжування результатів торгової діяльності iPA-Розпорядників за фінансовими інструментами рахунків «iPA-Розпорядник» з оригінальною стратегією (рахунки Original) та з використанням алгоритмів інтелектуального оброблення iPA-Технології (рахунки Processed). Це означає, що Ви можете демонструвати відмінні результати торгівлі на рахунку Processed, посідаючи гідне місце в Long List, однак при цьому мати не найкращі результати за торговими операціями на рахунку Original. Ми будемо вести окремий підрахунок Вашої успішності щодо кожного фінансового інструмента рахунку «iPA-Розпорядник» як з оригінальною стратегією, так і з використанням алгоритмів iPA-Технології. Зважаючи на дані статистичного аналізу, мінімум 30% рахунків Original з невисоким або від’ємним доходом, за умов дотримання принципів торгівлі за системою iPA, можуть бути якісними (прибутковими) рахунками Processed.

Правила розподілу винагород iPA-Розпорядників

Щотижня ми розподіляємо винагороду серед iPA-Розпорядників за результатами їхньої торгової діяльності.

Винагорода iPA-Розпорядника безпосередньо залежить від отриманого прибутку за результатами копіювання його торгових розпоряджень на рахунки «iPA-Інвестор». Що вищим є місце в Long List, то вищою є довіра iPA-Інвесторів. Більше коштів у розпоряджанні — більша винагорода.

Рекомендації iPA-Розпорядникам

Ми сформулювали низку простих рекомендацій щодо підвищення якості торгівлі, дотримуючись яких Ви можете значно збільшити Ваш підсумковий прибуток:

  • Системність і передбачуваність торгівлі. Ваша торгівля повинна бути передбачуваною та мати системний характер. Це значить, що не слід здійснювати торгові операції хаотично. Намагайтеся бути послідовними та методичними у прийнятті торгових рішень. Несистемна торгівля призведе до зниження значення Traderank. Ми не обмежуємо iPA-Розпорядників щодо кількості операцій, але за 4 торгові тижні Вам необхідно здійснити хоча б 15 торгових операцій. В іншому випадку Ваш торговий рахунок вибуває з Long List iPA-Розпорядників до моменту відновлення Вашої торгової активності.
  • Торгівля з урахуванням динамічного розрахунку параметра Stop Loss. Із уведенням системного Stop Loss вже сформований iPA-Розпорядником торговий сигнал потребує корекції. Для цього Компанія розробила три рекомендації, що спростять управління ризиками:
a) Намагайтеся не допускати, щоб ціна досягала встановленого системою рівня Stop Loss. Інакше Traderank буде знижено.
б) Під час закриття вами збиткових позицій не за Stop Loss, який встановлено системою iPA, показник Traderank підвищується, якщо при цьому спостерігається позитивна динаміка прибутку за значенням балансу.
в) Під час закриття вами збиткових позицій не за Stop Loss, який встановлено системою iPA, показник Traderank не змінюється, якщо при цьому спостерігається негативна динаміка прибутку за значенням балансу.
  • Не серійність операцій. Відкриття двох операцій за однією валютною парою в одному напрямку до зниження Traderank. Ви, звичайно, можете збільшити прибуток, створивши другий ордер до закриття першого, що буде привабливо для iPA-Розпорядників, які прагнуть отримати високий дохід. Але це буде розцінено системою як додатковий ризик.
  • Відношення прибутковості до часу утримання торгової позиції в ринку. Дане правило визначає, що Вам слід заробляти більше пунктів за менший час. Регулюйте час існування операції в ринку так, щоб своєчасно закривати її з максимальним прибутком. Таким чином Ваш Traderank зростатиме.
  • Заборона дублювання операції інших iPA-Розпорядників. Якщо система iPA визначить дублювання операцій на Вашому торговому рахунку, то, відповідно, це приведе до зниження значення Вашого показника Traderank.

Загальна рекомендація. Наприкінці кожного торгового тижня, у п’ятницю, о 17:00 за UTC, система автоматично закриває всі відкриті торгові позиції iPA-Розпорядників. Для того щоб Ваші торгові рішення визначались нашим алгоритмом як послідовні, намагайтеся виконувати закриття операцій самостійно щоп’ятниці до 17:00 за UTC. Планування Ваших дій завжди позитивно впливає на оцінку системою торгової стратегії, що збільшує зростання показника Traderank.