Зареєструватися

iPA-Система. Принцип роботи.

Взявши за основу класичну модель роботи розпорядника капіталом, ми додали низку інновацій та на базі iPA-Технології розробили оптимальну схему взаємодії Клієнтів Компанії із максимально вигідним використанням потенціалу фінансових ринків, — систему iPA.

Алгоритми iPA-Технології

Ключовим елементом iPA-Системи є унікальна технологія розпоряджання капіталом, заснована на застосуванні алгоритмів інтелектуального оброблення торгових сигналів провайдера (iPA-Розпорядника). Базові алгоритми технології iPA — це алгоритми ризик-менеджменту, за допомогою яких проводиться комплексний аналіз торгових сигналів для зниження ризиків та підвищення доходності під час виконання операції.

Рахунок «iPA-Розпорядник»

Рахунок iPA-Розпорядника є одним зі складників системи та призначений для створення iPA-Розпорядником торгових сигналів. Даний тип рахунку є торговим рахунком без маржинальних вимог, іншими словами, Вам не потрібно розміщувати на ньому власні грошові кошти для торгівлі.
Як тільки Ви відкриваєте рахунок iPA-Розпорядника, система автоматично створює два види цього рахунку:

  • Рахунок Original — з оригінальною стратегією iPA-Розпорядника;
  • Рахунок Processed — із використанням алгоритмів iPA-Технології.

Рахунок «iPA-Інвестор»

Даний компонент системи призначено для автоматичного здійснення торгових операцій з коштами, розміщеними на рахунку «iPA-інвестор», на підставі торгових сигналів, отримуваних від iPA-Розпорядників.

Результати торгової діяльності iPA-Розпорядника перебувають у відкритому доступі для ознайомлення на сайті Компанії (Long List iPA-Розпорядників). Таким чином, iPA-Інвестор має можливість вибрати стратегію Розпорядника за певним фінансовим інструментом і типом торгових розпоряджень (з обробленням алгоритмами — Processed, з оригінальною стратегією — Original) відповідно до своїх фінансових інтересів.

iPA-Інвестор у процесі розміщення грошових коштів на даному торговому рахунку підписується на автоматичне виконання торгових розпоряджень вибраної стратегії iPA-Розпорядника за участю розміщеного капіталу.

Якщо під час створення торгового рахунку iPA-Інвестор вибрав фінансовий інструмент на рахунку Original, то оригінальні торгові розпорядження Розпорядника надходять на торговий рахунок «iPA-Інвестор» у первинному вигляді.

Якщо було вибрано фінансовий інструмент на рахунку Processed, то виконання торгових розпоряджень Розпорядника за участю капіталу iPA-Інвестора здійснюється лише після застосування до торгових сигналів, створених провайдером, алгоритмів інтелектуального оброблення.

Перетворення й оброблення торгових розпоряджень для мінімізації ризиків

У процесі копіювання торгових сигналів Розпорядника на торговий рахунок iPA-Інвестора відбувається їх оцінювання на ряд показників якості, серед яких і потенційна прибутковість. Якщо за результатами аналізу торгове розпорядження, сформоване на основі торгового сигналу провайдера, відповідає встановленій Компанією системі стандартів ефективної торгівлі, то його передають на торговий рахунок iPA-Інвестора для подальшого виконання в первинному вигляді.

В іншому випадку система або не передає на виконання торгове розпорядження, або виконує попередню модифікацію ордера (змінюється тип позиції), і лише після цього він надходить на торговий рахунок «iPA-Інвестор» і стає основою для проведення торгової операції.

Роботу системи влаштовано таким чином, щоб iPA-Розпорядники не відчували жодного втручання технології iPA у свою роботу.

Отримання винагороди iPA-Розпорядником

iPA-Розпорядник отримує винагороду, яка становить частину від прибутку, отриманого внаслідок проведення торгових операцій з коштами, розміщеними на рахунку iPA-Інвестора.

Щоб привернути увагу iPA-Інвесторів, Розпоряднику рекомендовано дотримуватися правил торгівлі за технологією iPA для якісної (прибуткової) торгівлі, яка характеризується різними статистичними показниками (докладніше — див. Long List iPA-Розпорядників).
Високі торгові результати — висока довіра iPA-Інвесторів. Більше коштів у розпоряджанні — більша загальна сума винагород.