Тіркелу

Қоржындар Long List.

UBK Markets ұсынатын қаржы индустриясындағы ең жақсы шешімдерді қолданыңыз. Сіздің шоттарға көшіру үшін ең тиімді сауда стратегияларын таңдаңыз.

Қолжетімді қоржындар: 0

* Ұсынылған Қоржындардың Long List «Табыстылық» көрсеткіші бойынша азайю бойынша сұрыптауды білдіреді.

* Табыстылық - белгілі бір мерзім бойынша осы Қоржынның iPA-Басқарушысының сауда операциялары нәтижесінде Қоржынның тұтас пайдалылығының көрсеткіші. Табыстылық жалпы пайданың iPA-Басқарушының барлық сыйақыларын шегеріп тастағандағы Қоржынға салынған және сауда операцияларына қатысатын қаржының арту сомасына қатынасы ретінде есептеледі.

* Белсенді iPA-Басқарушылар – таңдауды құру кезінде сауда операциялары Қоржынның пайдалылығына әсер еткен iPA-Басқарушылар саны.

* Қоржынның көрсетілу түсі пайдалы сауданың қалпына келтіру ықтималдығына сәйкес.